Jesteś tutaj: HomePoradnik wagowy

Klasy dokładności wzorców masy

Dokładność wzorców masy

Wzorce masy stosowane są do kontroli wskazań oraz kalibracji wag.

Klasyfikacja wzorców masy według OIML R 111-1 edycja 2004

Klasa wzorcaPrzeznaczeniedo kontroli wzorcówdo kontroli wag
Klasyfikacja

OIML R 111-1 edycja 2004

E1 do śledzenia krajowych norm masy
w odniesieniu do miedzynarodowego wzorca 1 kg
E2 i niższe klasy   -
E2 kontrola wzorców i wag F1  klasy I
F1  kontrola wzorców i wag  F2  klasy I i II
F2  kontrola wzorców i wag
oraz w ważnych transakcjach handlowych
 Mlub M2 klasy II
M1  kontrola wzorców i wag M2  klasy III
M2  kontrola wzorców i wag
oraz do użytku w ogólnych transakcjach handlowych
M3   klasy III
M3
 kontrola wag - klasy III i IIII 
M1-2 oraz M2-3 nominaly od 50 kg do 5000 kg
służą do kontroli wag
 -  klasy III

Maksymalne dopuszczalne błędy wzorców masy według OIML R 111-1 edycja 2004

Masa wzorcaE1
+/- δm
E2
+/- δm
F1
+/- δm
F2
+/- δm
M1
+/- δm
M1-2
+/- δm
M2
+/- δm
M2-3
+/- δm
M3
+/- δm
Klasyfikacja

OIML R 111-1 edycja 2004

5000 kg  -  - 25 g 80 g 250 g 500 g 800 g 1600 g 2500 g
2000 kg  -  - 10 g 30 g 100 g 200 g 300 g 600 g 1000 g
1000 kg  - 1,6 g 5 g 16 g 50 g 100 g 160 g 300 g 500 g
500 kg  - 0,8 g 2,5 g 8 g 25 g 50 g 80 g 160 g 250 g
200 kg  - 0,3 g 1 g 3 g 10 g 20 g 30 g 60 g 100 g
100 kg  -  160 mg 0,5 g 1,6 g 5 g 10 g 16 g 30 g 50 g
50 kg
25 mg 80 mg 0,25 g 0,8 g 2,5 g 5 g 8 g 16 g 25 g
20 kg 10 mg 30 mg 0,1 g 0,3 g 1 g - 3 g - 10 g
10 kg 5 mg 16 mg 50 mg 160 mg 0,5 g - 1,6 g - 5 g 
5 kg 2,5 mg 8 mg 25 mg 80 mg 0,25 g - 0,8 g - 2,5 g
2 kg 1 mg 3 mg 10 mg 30 mg 100 mg - 0,3 g - 1 g
1 kg  0,5 mg 1,6 mg 5 mg 16 mg 50 mg - 160 mg - 0,5 g 
500 g 0,25 mg 0,8 mg 2,5 mg 8 mg 25 mg - 80 mg - 0,25 g
200 g 0,1 mg 0,3 mg 1 mg 3 mg 10 mg - 30 mg - 0,1 g 
100 g 0,05 mg 0,16 mg 0,5 mg 1,6 mg 5 mg - 16 mg - 50 mg 
50 g 0,03 mg 0,1 mg 0,3 mg 1 mg 3 mg - 10 mg - 30 mg
20 g 0,025 mg

0,08 mg

0,25 mg 0,8 mg 2,5 mg - 8 mg - 25 mg
10 g 0,020 mg 0,06 mg 0,20 mg 0,6 mg 2 mg - 6 mg - 20 mg
5 g 0,016 mg 0,05 mg 0,16 mg 0,5 mg 1,6 mg - 5 mg - 16 mg
2 g 0,012 mg 0,04 mg 0,12 mg 0,4 mg 1,2 mg - 4 mg - 12 mg
1 g 0,010 mg 0,03 mg 0,10 mg 0,3 mg 1 mg - 3 mg - 10 mg
500 mg 0,008 mg 0,025 mg

0,08 mg

0,25 mg 0,8 mg - 2,5 mg -
200 mg 0,006 mg 0,020 mg 0,06 mg 0,20 mg 0,6 mg - 2 mg - -
100 mg 0,005 mg 0,016 mg 0,05 mg 0,16 mg 0,5 mg - 1,6 mg - -
50 mg 0,005 mg 0,012 mg 0,04 mg 0,12 mg 0,4 mg - - - -
20 mg 0,003 mg 0,010 mg 0,03 mg 0,10 mg 0,3 mg - - - -
10 mg 0,003 mg 0,008 mg 0,025 mg 0,08 mg 0,25 mg - - - -
5 mg 0,003 mg 0,006 mg 0,020 mg 0,06 mg 0,20 mg - - - -
2 mg 0,003 mg 0,006 mg 0,020 mg 0,06 mg 0,20 mg - - - -
1 mg 0,003 mg 0,006 mg 0,020 mg 0,06 mg 0,20 mg - - - -

 

© Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. K.

Baner dotacja unijna